วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบประกันอาวุโสOK ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

                                                                    
...ลูกค้าได้สอบถามมามากมายหลังได้ชมโฆษณาที่คุณเศรษฐา ศิระฉายาได้ยกมือเป็นสัญญลักษณ์โอเค เป็นพรีเซ็นเตอร์ทางสื่อทีวีเผยแพร่เป็นระยะ...เลยสนใจว่าคนอาวุโส..สูงวัยตั้งแต่อายุ50-70ปีแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคประจำตัวต่างๆเช่นหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็งต่างๆ ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพ..แถมราคาก็ถูกตั้งแต่วันละ6 บาทขึ้นไปหรือทุนประกันตั้งแต่50,000 บาทจนถึง200,000 บาท เอ้า...ลองมาดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไข ก่อนนะคะว่าแตกต่างกับแบบประกันทั่วไปอย่างไร...
1..เป็นแบบประกันที่เหมาะกับผู้อาวุโสที่มีโรคประจำตัว บางคนสมัครทำแบบปกติ สุขภาพไม่ผ่านการพิจารณามาแต่แบบนี้ทำได้โดยไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพ
2..รับประกันตั้งแต่อายุ50-70ปีคุ้มครองถึงอายุ90ปี
3..ชำระเบี้ยถึงอายุ90ปี อยู่ครบ90ปีรับเงินคืนตามทุนประกัน
4..คุ้มครองตั้งแต่ทุนประกัน50,000บาทจนถึง200,000บาท เบี้ยเริ่มที่วันละ6 บาทขึ้นไป
5..คุ้มครองจากการเสียชีวิตอย่างเดียว ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมไดๆได้ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
6..ซื้อผ่านบริษัทได้อย่างเดียว ไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนได้และไม่มีตัวแทนคอยบริการ
7..สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ แต่ถ้าจ่ายเป็นรายปีจะถูกกว่า8%
8..กรณีเสียชีวิต ปีที่1-2 เสียชีวิตโดยธรรมชาติ รับเงิน102%ของเบี้ยที่ชาระไป หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงิน 102%ของเบี้ยประกันที่ชำระไป+จำนวนเงินเอาประกัน
9..ตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไป หากเสียชีวิตทุกกรณี รับจำนวนเงินเอาประกัน
ข้อแนะนำ..ถ้าหากท่านเป็นคนที่มีสุขภาพปกติมาตรฐานหรือมีโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป ควรติดต่อกับตัวแทนไปตรวจสุขภาพฟรี เพื่อสมัครทำประกันแบบตลอดชีพ(ไม่มีเงินปันผล)WLN,แบบตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย20ปี(ไม่มีเงินปันผล)20PLNเบี้ยประกันจะถูกกว่า และซื้อได้ทุนประกันได้มากกว่า ที่สำคัญมีตัวแทนคอยดูแลใกล้ชิดคอยปรึกษาหารือกันได้ตลอดหรืออยากซื้อแบบสะสมทรัพย์ด้วย(แบบประหยัด)เป็นแบบยอดนิยม สูงสุดในช่วงนี้คือแบบ15PAY25(PAR)ดีกว่าค่ะ....